Değerlerimiz

 

Varlık Sebeplerimiz
Bugüne kadar tüm çalışmalarımızın gayretli ve müşterilerimizin teveccühleri ile kazandığımız başarıları temel değerlerimize bağlı kalarak gelecekte de sürdürmek ve ülkemizin kalkınmasına olan katkılarımızı sürekli artırarak bugüne kadar olduğu gibi yarınlarda da "güvenilir", "itibarlı" ve "lider" şirketler arasında yer almaktadır.

Temel Değerlerimiz
Güvenirlik
Sadık Grubu tüm faaliyetlerinde ve ilişkilerinde muhataplarına karşı her zaman ve her şartta dürüst ve açık olmayı temel değer kabul etmiştir.
Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de verdiğimiz sözlerin ve taahhütlerin yerine getirilmesinde muhataplarımızın en küçük bir şüphesi olmayacaktır.

Hiçbir çalışanımızın kurum içi ve kurum dışı ilişkilerinde güvenilirliğimizi tehdit eden davranış ve söylem içinde yer almayacaktır.
Güvenilirlik hiçbir kazanç için vazgeçilmeyecek en önemli sermayemiz ve değerimizdir.

Kalite
Sadık Grubu olarak kaliteyi eksiksiz müşteri memnuniyeti olarak tanımlıyor ve vazgeçilmez temel değer olarak benimsiyoruz.
Sadık Grubu tüm faaliyetlerinde, hizmetlerinde, ürünlerinde müşterilerinin ve muhataplarının memnuniyetini sağlamayı görev ve kabul etmiştir.

Ulusal Değerlere Bağlılık
Sadık Grubu olarak mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk Ulusuna hizmet eden bir kurum olmaktan onur ve şeref duyuyoruz.
Grubumuzun, tüm mensupları Türk ulusunun bayrağına, vatanına, cumhuriyetine, manevi değerlerine, bağımsızlığına hizmet etmeyi görev kabul etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sembolize ettiği tüm değerlere bağlı kalmayı kendisine ilke edinmiştir.

Ahlaki Değerlere Bağlılık
Sadık Grubu olarak Türk halkı tarafından genel kabul görmüş ahlaki değerlere saygı göstermek ve bu ahlaki değerlere tüm kurum içi ve kurum dışı faaliyet ve ilişkilerinde bağlı kalmayı bir temel değer olarak kabul etmiştir.
Gerek kurum olarak gerekse fert olarak ahlaki değerlere olan bağlılığımızı tehdit edecek davranış ve söylem içinde olmamaya özen göstermekten taviz vermeyiz.

Sadık Grubu tarihi boyunca faaliyetlerinde kazandığı başarıları hayat hikâyesi içinde gelişmiş, şekillenmiş ve her kademede çalışanlarımız tarafından paylaşılmış temel değer ve ilkelerine borçludur. Bu temel değer ve ilkelerimizin bizi gelecekte de başarılı kılacağına inancımız sonsuzdur.

İlkelerimiz
Dürüstlük
Müşterilerimizle olan ilişkilerimizde, ticaretimizde tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizde, çalışanlarımızla olan ilişkilerimizde ve devletimizle olan ilişkilerimizde gerçek olmayan söz ve vaatlerde bulunmamak dürüstlük ilkemizin göstergesidir. Sadık Grubu olarak muhataplarımızla olan ilişkilerimizde karşılıklı olarak verilen maddi ve manevi taahhütlere bağlı kalmaya özen göstermek ve muhataplarımızın da özen göstermesini beklemek temel ilkemizdir.

Profesyonellik
Grubumuzun tüm faaliyetleri yürüten her kademede çalışanlarımız, üstlendikleri işlerin ve görevlerin gerekliliklerinin ve sorumluluklarının bilincinde olarak bu gereklilik ve sorumlulukları şartlar ve zaman gözetmeksizin yerine getirmekten tereddüt etmezler.

Nezaket
Grubumuzun tüm mensupları, çalışma arkadaşları ve grubumuzun muhatapları ile olan ilişkilerinde nezaket ve ahlak kurallarından taviz vermemek başarı ve performans kriterlerinin en önemlilerindendir.

Sadakat
Grubumuzun tüm mensupları temel değerlerimize, ilkelerimize, birbirlerine ve muhataplarımıza verdiği sözlere olan sadakati bir ilke kabul ederler.

İnanç ve Fikirlere Saygı
Kişilerin inanç, fikir ve değerlerine saygı duymak temel ilkelerimizdendir.

Adalet
Grubumuz yöneticileri mahiyetlerinde bulunan kişilere karşı yaptıkları değerlendirmelerde ve verdikleri hükümlerde adil olma gayretini göstermeyi temel ilke edinmiştir.

Sorumluluk Bilinci
Grubumuzun tüm mensupları görevlerine, grup faaliyetlerine ve birbirine karşı kendilerini sorumlu hissederler. Her kademede çalışanlarımız olumsuzluklar karşısında duyarlı olmayı ve sorunların değil çözümlerin bir parçası olmayı ilke kabul etmişlerdir.

Yönetime ve Faaliyetlere Katılımı Destekleme
Grubumuzun tüm mensupları grubumuzun faaliyetleri ve başarısı için fikirlerini beyan etme özgürlüğüne sahiptir. Her çalışanımız yönetim ve grup faaliyetlerini olumlu etkileyecek veya olumsuzlukları engelleyecek fikri, katkıyı şirket kültürü ve nezaket kurallarına yatkın olarak yapmayı ilke kabul etmişlerdir.

Mahremiyetleri Korumak
Grubumuzun tüm mensupları temel değerlerimize, ilkelerimize, birbirlerine ve muhataplarımıza verdiği sözlere olan sadakati bir ilke kabul ederler.

Sürekli Gelişim
Grup çalışanları olarak müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve şirketimizin mahremiyetine saygı göstermenin bilincinde olarak müşterimizin ve grubumuzun sırları 3. kişilere karşı koruma ilkesinden taviz vermeme kararlılığındadır.